GUS: podrożały usługi i towary zdrowotne. O ile?

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,4 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca – o 0,1 proc. O 2,6 proc. wzrosły w czerwcu w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług w obszarze zdrowie.