Łódzkie: Zaawansowane prace przy budowie wiaduktów i mostów na CMK k. Opoczna

Modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) na odcinku Opoczno Południe – Pilichowice (Łódzkie) nabrała tempa. Trwają zaawansowane prace m.in. przy budowie bezkolizyjnych skrzyżowań, w tym wiaduktów, mostów i przepustów. W sumie to 21 obiektów.