Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH instytutem badawczym

Zadaniem NIZP-PZH będzie kontrola jakości i ocena bezpieczeństwa produktów immunologicznych, produktów krwiopochodnych stosowanych w zapobieganiu chorobom zakaźnym u ludzi.