Od 1 sierpnia możliwe wspólne przetargi na zakup leków w programach lekowych

Projekt zarządzenia prezesa NFZ przewiduje możliwość nabywania leków niezbędnych do realizacji programów lekowych w oparciu o wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.