Pacjent powinien być uświadomiony i czujny. I powiedzieć lekarzowi, gdy go coś boli

Pacjent musi wyjść do lekarza ze swoim problemem zdrowotnym. A lekarz musi być czujnym uczestnikiem systemu. Jeśli pacjent na coś się uskarża, to najprawdopodobniej ma rację – mówi Maciej Miłkowski.