Projekt ustawy ws. pakietu mobilności przyjęty

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy, wdrażający unijny tzw. pakiet mobilności – poinformował sejmową komisję infrastruktury dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI Bogdan Oleksiak.