Ratownicy rozważają protesty. Kiedy i w jakiej formie?

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych rozważa zorganizowanie manifestacji przed urzędami wojewódzkimi oraz resortem zdrowia 30 czerwca. Z kolei od 1 lipca ratownicy mieliby korzystać z „nieplanowanych” dni wolnych. Ratownicy chcą też od MZ szczegółowych wyliczeń dot. skutków odrzuconej przez Sejm poprawki Senatu podnoszącej współczynniki minimalnych wynagrodzeń. Napisali do ministra również ws. gwarancji otrzymywania dodatków po 1 lipca br.