Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia Rzecznikowi Praw Dziecka, co to jest eksperyment medyczny

Szczepienia (w tym szczepienia dzieci dla poszczególnych grup wiekowych) nie są eksperymentem medycznym. Badania klinicznie w populacji pediatrycznej są jasno określone w przepisach Prawa farmaceutycznego.