Stop Bankowemu Bezprawiu: stanowisko KNF dot. frankowiczów jest nierzetelne

Stanowisko KNF przedłożone Sądowi Najwyższemu w sprawie sześciu pytań dot. frankowiczów to dokument jednostronny, a w niektórych punktach także nierzetelny – oceniło Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, które prześle SN swój komentarz do tej opinii.