Strata w spółce komandytowej do odliczenia od dywidend

Ujemny wynik poniesiony przez spółkę komandytową w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. można będzie odjąć od przychodów kapitałowych uzyskanych nie tylko w tej konkretnej SK, lecz także w innych spółkach kapitałowych w rozumieniu ustawy o CIT.