Ukraina: Nałożono sankcje na 100 obywateli ukraińskich

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNIO) Ukrainy nałożyła sankcje na 100 ukraińskich obywateli, którzy są objęci listą sankcyjną ministerstwa finansów USA – poinformował szef RBNiO Ołeksij Daniłow. Łącznie sankcjami USA jest objętych 134 Ukraińców.