USA: Nowy Jork: wzrost o 395 proc. przestępstw z nienawiści do Azjatów

W Nowym Jorku przestępstwa popełniane z nienawiści do Azjatów wzrosły w porównaniu z minionym rokiem aż o 395 proc. Policja i FBI apelują do społeczeństwa o pomoc w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości.