Warto sprawdzić, kto bada sprawozdanie finansowe

Zdarza się, że usługi badań sprawozdań finansowych oferują nieuprawnione do tego podmioty – wynika z komunikatu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.