Category Archives: Nowości

Tajne posiedzenie Sejmu. Hakerzy problemem polityków i wojskowych

Premier Morawiecki zwołał tajne posiedzenie Sejmu, poświęcone cyberatakom na polskich parlamentarzystów.  Jednak uderzenia hakerów w polityków czy tajne zasoby instytucji, to nie tylko polski problem, ale światowy. Kradzież informacji dotyczących obronności można traktować jako nowy, groźny rodzaj broni. Nad narzędziami obrony przed hakerami pracują światowi liderzy cyfryzacji – m.in. Izrael. Czy Polska, po ostatnich doświadczeniach z hakerami, dołączy do tego grona?

Lipcowy wykaz refundacyjny – projekt

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o otwartych danych

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zwiększającego liczbę danych publicznych, które będzie można ponownie użyć. „Nowe przepisy pozytywnie wpłyną na innowacyjność polskiej gospodarki” – podkreśla Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Czerniak: można zachorować w każdym wieku

Na czerniaka można zachorować w każdym wieku – podkreśla Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Liczba zachorowań w Polsce nadal przyrasta, ale coraz więcej chorych ma szansę na wyleczenie. Wynika to m.in. z lepszej świadomości, a także z dostępu do nowych terapii. Niezbędne jest jednak stałe podnoszenie świadomości na temat profilaktyki tego nowotworu.

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP ponownie otwarty

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP – nowoczesna placówka edukacyjna prezentująca m.in. historię pieniądza w Polsce – została ponownie otwarta. Jednym z pierwszych wydarzeń jest przedstawienie teatralne „Piotruś Pan i Jakub Hak” zaplanowane na środę i czwartek.

Założenie profilu zaufanego będzie jeszcze prostsze

Od 17 czerwca, czyli najbliższego czwartku, obowiązywać zaczną istotne zmiany dotyczące profilu zaufanego – przypomina Cyfryzacja KPRM. Wprowadzone rozwiązania mają uprosić procedury i ułatwić załatwianie spraw obywatelom. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? 

Administracja Bidena wytacza działa przeciwko Chinom

Prezydent Joe Biden podpisał 3 czerwca rozporządzenie wykonawcze zakazujące amerykańskim obywatelom i osobom prawnym inwestowania w blisko 60 chińskich firm uznanych za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Nowa administracja idzie śladem poprzedników, przy czym wyraźnie widać, że uczy się na ich błędach.

Prezes samorządu lekarzy apeluje do posłów ws. minimalnych płac

W imieniu lekarzy i lekarzy dentystów Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z prośbą o poparcie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, z wprowadzonymi i przyjętymi przez Senat RP 10 czerwca 2021 r. poprawkami.

Spadła cena przesyłek kurierskich, bo wzrosła popularność automatów paczkowych

W 2020 roku poszybował wolumen przesyłek kurierskich o 44 proc. i wartość rynku kurierskiego, która zwiększyła się o rekordowe 33 proc. Jednocześnie spadła średnia ceny przesyłki kurierskiej, na co wpływ miała popularyzacja automatów paczkowych i znaczący wzrost liczby punktów odbioru. Przekłada się to na spadek kosztów doręczania przesyłek, dzięki korzyściom skali wynikającym z ich doręczania do zbiorczych punktów odbioru. Konsument w pewnym sensie staje się dziś elementem procesu logistycznego.