Bliżej do intermodalnego połączenia kolejowego Gdańsk-Odessa

Sygnalizowany podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020 temat stworzenia stałego kolejowego połączenia intermodalnego Bałtyk – Morze Czarne powrócił podczas niedawnego Forum Portów Ukraińskich w Odessie.  Doszło do spotkania grupy roboczej. Przeprowadzono też rozmowy handlowe.