Jakie najczęściej błędy popełniali lekarze przy wystawianiu recept?

Nieprzestrzeganie wskazań refundacyjnych, braki w dokumentacji medycznej, rozbieżności dawek leków pomiędzy dokumentacją medyczną a receptami – takie błędy popełniali lekarze.