KE: Dania stwarza ryzyko podważenia fundamentów systemu ochrony międzynarodowej uchodźców

Rzecznik KE Adalbert Jahnz poinformował, że uchwalona przez Danię nowa ustawa dot. rozpatrywanie wniosków o azyl poza granicami UE stwarza ryzyko podważenia fundamentów systemu ochrony międzynarodowej uchodźców. KE zapowiedziała analizę duńskich przepisów.