Polski Ład a systemy podatkowe w Czechach, Niemczech, Danii i innych [PORÓWNANIE]

Mercer na podstawie kalkulatora podatkowego (Mercer Hypothetical Tax Calculator) przygotował zestawienie różnic w obciążeniach wynagrodzeń daninami publicznymi (podatki, składki na ubezpieczenie społeczne) w wybranych krajach Europy z perspektywy pracownika (wypłaty netto) i pracodawcy (koszty pracy). Przedmiotem porównania są wynagrodzenia osiągane z tyt. regularnych umów o pracę.