Prezes ABM powołał grupę ds. potrzeb pacjentów

Grupę roboczą ds. potrzeb pacjentów działającą w ramach Naukowego Zespołu Roboczego powołał Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński. Głównym celem grupy jest wsparcie Agencji w działaniach dążących do poprawy jakości życia pacjentów, reprezentowania ich potrzeb, zwiększenia rekrutacji do badań klinicznych oraz podnoszenia jakości oferowanej opieki w badaniach klinicznych.