Przedwakacyjne luzowanie obostrzeń i unijny paszport covidowy

Minister zdrowia przedstawił złagodzenie restrykcji, które zaczną obowiązywać w czerwcu, do końca wakacji, z możliwością modyfikacji.