Refundacja leków: ta ustawa to przelewanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej

Autorzy ustawy o Funduszu Medycznym posługują się nowomową, wskazującą na brak podstawowych kompetencji autorów nie tylko w zakresie EBM i HTA, ale również w zakresie zasad dobrej legislacji.