Świat stoi otworem przed polskim biznesem

Pandemia była szokiem, ale umiejętne wykorzystanie możliwości, jakie stworzyła, może dać ogromny impuls polskim firmom szukającym nowych rynków zbytu. Pytanie tylko, jak biznes może odnaleźć się w tych nowych realiach, gdzie szukać wsparcia… I – przede wszystkim – w którą stronę świata zerkać, szukając kontrahentów?