UE: Opinia rzecznika generalnego TSUE: prawo Unii sprzeciwia się polskiej praktyce delegowania sędziów do sądów wyższej instancji

Polska praktyka delegowania sędziów do sądów wyższej instancji, które to delegowanie może zostać zakończone w każdym czasie według uznania ministra sprawiedliwości będącego zarazem prokuratorem generalnym jest sprzeczne z unijnym prawem – napisał w ogłoszonej w czwartek opinii rzecznik generalny TSUE Michal Bobek.